A svábok bejövetele egy trilógia első kötete.  (A könyvek egymástól függetlenül is olvashatóak).

A trilógia címe: Von Eugenius bis Josephus  Ein deutsches Jahrhundert in Österreich, azaz Savoyai Jenőtől II. Józsefig—Német évszázad Ausztriában (Magyarországot is beleértve).


A trilógia második része: Az irgalmas császár (Barmherziger Kaiser, első magyar fordítás)

A cím II. Józsefre utal (aki 1765-től német-római császár), de a történet még Mária Terézia idején játszódik. Felbukkannak A svábok bejövetele egyes szereplői: Teréz asszony, a temesvári fogadósné, aki immár unokája kelengyéjét készíti, vagy Philipp Trauttmann, az évtizedekkel korábban Mohács vidékén letelepedett német telepes, Gottmann, aki az előző könyvben ifjú gyakornokként találkozik a németek betelepítésével, most pedig már tekintélyes udvari tanácsosként irányítja azt, és sokan mások.

Megtudjuk, mi történt velük, mi lett a sorsa az első telepes nemzedéknek, és milyen körülményeket hoztak létre az utódaik számára.

A Magyarországon inkognitóban átutazó Józsefet követve megismerjük a szinte középkori múltjában megrekedt, nehézkesen változó Magyarországot, az alföldi pusztákat, a nép helyzetének kilátástalanságát, majd az új német területek élénk és tevékeny életét, a gondozott földeket, rendezett falvakat.

Az előző kötethez hasonlóan megjelennek a nagypolitika gondjai is, az államügyek. Bepillanthatunk Mária Terézia és a későbbi II. József gondolataiba és elképzeléseibe, amikor újjászervezik a töröktől visszafoglalt magyarországi területeket, és ahogy egy erős és virágzó monarchia létrehozásáért dolgoznak.

Mindeközben a Dunán folyamatosan úsznak lefelé a német telepesek hajói, megszakítás nélkül zajlik tovább a „Schwabenzug”, amely a könyvben mint a modernizáció, az ország fejlődésének motorja jelenik meg.


A harmadik kötet - József és a németek birodalma - a Mária Terézia uralkodásának utolsó éveitől II. József haláláig tartó időszakot mutatja be (eredeti címe: Joseph der Deutsche, első megjelenése: 1917).

   A Magyarországra történő német betelepítések folytatódnak, a telepesek között pedig egyre nagyobb számban jelennek meg a protestánsok is, a vallási türelemnek köszönhetően.

Más változások is vannak: az újabb telepesek már nem teljesen néptelen, elvadult vidékre érkeznek, hanem egyes vidékeken szinte tisztán német nyelvterületre, máshol pedig más népek, magyarok, szerbek, románok szomszédságába.

A német telepítések a gazdálkodás és az egész ország modernizálását is szolgálják, és összekapcsolódnak II. József kitűzött céljával, egy erős és korszerű német állam létrehozásával. Magyarország esélyt kap arra, hogy felzárkózhasson ehhez a fejlettebb gazdasághoz és társadalomhoz, azonban egy korlátozottabb önállóság árán.

   A korszak végére a részben éppen József politikája miatt feléledő, majd egyre erősödő magyar nemzeti törekvések új helyzet kialakulásához vezetnek.

Az egyes kötetek külön is olvashatóak és megrendelhetőek Von Eugenius bis Josephus   Ein deutsches Jahrhundert in Österreich VISSZA VISSZA