Kezdőlap Balaton Fürdők "Sváb" könyvek Hogyan vásárolhatok?

Imedias Kiadó   8651 Balatonszabadi, Honvéd u. 28.            30 576 6204         info@imediaskiado.com


1 példány megrendelése gyorsan,

egyszerűen.

A gombra kattintva biztonságos fizetési oldal nyílik meg, ahol meg tudja adni az adatait, és ahol bankkártyával azonnal ki is tudja fizetni a könyv árát (a postai költséggel együtt).  A könyvet 2 munkanapon belül postára adjuk.
FIGYELEM! Az adatok beírásakor

ne használjon ékezeteket!

A svábok bejövetele c. könyve (eredeti címe: Der große Schwabenzug) történelmi regény a nagy dunai bevándorlásról, kötetünk pedig az első magyar fordítás. A regény történelmi szempontból pontos, hiteles és részletes. A valóságnak megfelelően elevenednek meg a korszak nagy eseményei és személyiségei. Hiteles képet kapunk a bevándorlás mozgatórugóiról: miért indultak útnak a német telepesek a birodalom egyes részeiből, mi várt rájuk az út során—és mi várt rájuk új hazájukban.

 A szerző számos történeti forrást dolgozott fel és épített be a könyvbe, rengeteg dolgot megtudhatunk a korszakról, a német bevándorlásról.

Ugyanakkor egy ma is jól olvasható könyvről van szó, a szerző a kor számos tipikus alakját formálja meg, a rendkívül sokrétű információkat néhány család története fogja össze: egy menyasszony utazik a vőlegényéhez végig a Dunán; Mercy gróf, temesvári kormányzó tűnődik azon, hogy családja katonai hagyományaival hogy fér össze a rá váró békés alkotómunka; megismerjük egy evangélikus család viszontagságait; megismerjük a telepesekre váró betegségeket, a bécsi kormányzat hatalmas teljesítményét a bevándorlás irányításában, a szükséges feltételek biztosításában.

Ára: 3600- Ft + postaköltség.  Megrendelhető emailen, telefonon vagy a “Vásárlás” gombbal.

Adam Müller-Guttenbrunn

(1852-1923)

1 példány megrendelése gyorsan,

egyszerűen.

A gombra kattintva biztonságos fizetési oldal nyílik meg, ahol meg tudja adni az adatait, és ahol bankkártyával azonnal ki is tudja fizetni a könyv árát (a postai költséggel együtt).  A könyvet 2 munkanapon belül postára adjuk.
az egykori Temes megyei Guttenbrunn (Temeshidegkút, Zabrani) településen született. Sokoldalú irodalmi és szervező tevékenységet fejtett ki mint újságíró, író, költő, bécsi színházigazgató. Nagy néprajzi és történeti anyagot gyűjtött össze a magyarországi németekkel kapcsolatban.

A regény egy Ulm melletti kisvárosban kezdődik: egy menyasszony készülődik arra, hogy a vőlegényéhez utazzon Temesvárra, ahol majd megkezdik közös életüket. Amikor útnak indul, az olvasó hirtelen az egyre nagyobb méreteket öltő dunai vándorlás kellős közepén találja magát.

A szerző nagyon részletesen rajzolja meg a hátteret. A telepesek közti beszélgetésekből kiderül, hogy melyik

tartományból miért indultak útnak az emberek (bár természetesen mindenütt a művelhető föld iránti vágy a fő ösztönző).

A német paraszti öröklési rend a legidősebb fiú kezébe adja az egész gazdaságot, nem osztják fel a földet.

A török hódoltság alól felszabadított Magyarország hatalmas lakatlan területein pedig égető szükség volt

szorgos munkáskezekre.

Mindezeket, a német tartományokban és a Magyarországon jellemző viszonyokat hitelesen mutatja be a könyv.


Elsüllyed? Átmegy vajon a Duna veszélyes zúgóin? Hajóépítő mesterek vitatkoznak a kikötőben, melyik a jobb konstrukció - mi pedig megismerkedhetünk a legendás Ulmer Schachtelen kívül a többi dunai hajótípussal is. A hajók jól jelképezik a rajtuk utazó telepesek sorsát is: a Dunán csak lefelé hajóznak, és ahogy a hajók nem térhetnek vissza, a legtöbbször az emberek sem - hiszen mindent felszámoltak maguk mögött az Óhazában.


Bécsben: hogyan segíti a kormányzat a telepeseket, hogyan gondoskodnak biztonságukról. A hivatalnokok felelőssége és teljesítménye egyaránt hatalmas, hiszen a betelepülőket az elpusztított, elvadult vidékeken számos veszély várja.

Magyarországot ebben a korban említik "Deutsche Kirchhof" néven is, és az a mondás is felidézi a kezdeti megpróbáltatásokat, miszerint az elsőnek (vagyis az első nemzedéknek) a halál, a másodiknak a szükség jutott, és csak a harmadiknak a kenyér.


Hogy az embertelen viszonyokon miként lettek úrrá, azt a Bánát sorsán keresztül ismerjük meg. Ebben az író ragaszkodása is megnyilvánul a szülőföldjéhez (íróként is a szülőfaluja, a bánáti Guttenbrunn nevét használja).

Megismerjük Florimund Mercy-t, az egyik legvakmerőbb hadvezért, bánáti kormányzóként az ő feladata a "honfoglalás" levezénylése.A feladatot neki magának sem egyszerű beleilleszteni a családi legendáriumba: irigykedve idézi fel egytől-egyig dicsőséges (vagyis harctéri) halált halt őseit, miközben az jár a fejében, hogy neki pedig mocsarakat kell lecsapolnia...

A Bánátban elvégzett munka az egész magyarországi letelepedést jellemzi, hiszen mind a nehézségek, mind a megoldások nagyban hasonlítottak.


Csak katolikusokat? A bécsi kormányzat célja a katolikus németek betelepítése volt. Időközben azonban megindul a protestánsok bevándorlása is a magánföldesúri birtokokra, erről egy evangélikus német gazda sorsán keresztül tudhatunk meg többet, aki családjával együtt szekéren teszi meg az utat, a hatóságok bizalmatlanságától kísérve.


Amikor pedig az első telepeseknek sikerült úrrá lenni a legsúlyosabb nehézségeken, és a falvak kezdenének gyarapodni, jön a pestis...


A szerző tehát a maga teljes komolyságában ábrázolja a "Schwabenzug" folyamatát, de a könyvből nem hiányzik a humor sem.

Adódnak például váratlan helyzetek. Ilyen, hogy Bécs szinte egyik napról a másikra már csak házaspároknak engedélyezi, hogy Magyarország területére lépjenek. Viszont sokan vannak olyanok, akiknek nincs férjük vagy feleségük, de már úton vannak. Ők mit tegyenek? Megfelel a történelmi tényeknek az a "házasságkötési járvány", amit a könyv bemutat. Hiszen kézenfekvő a megoldás: Bécsig meg kell házasodni...

Ilyennek ábrázolta a németek betelepülését Stefan Jäger (a könyvben egyébként nincsenek képek) A teljes trilógia:  A svábok bejövetele - Az irgalmas császár - József és a németek birodalma

FIGYELEM! Az adatok beírásakor

ne használjon ékezeteket!

Kiadtuk az eredeti német szöveget is, ugyancsak 3500- Ft + postaköltség áron megrendelhető emailen, telefonon, vagy  az alábbi gombra kattintva bankkártyás fizetéssel