Imedias Kiadó   8651 Balatonszabadi, Honvéd u. 28.            30 576 6204         info@imediaskiado.com


Kezdőlap Balatoni klasszikusok "Sváb" könyveink

Adam Müller-Gutterbrunn (1852-1923) az egykori Temes megyei Gutterbrunn (Temeshidegkút, Zabrani) településen született. Sokoldalú irodalmi és szervező tevékenységet fejtett ki mint újságíró, író, költő, bécsi színházigazgató. Nagy néprajzi és történeti anyagot gyűjtött össze a magyarországi németekkel kapcsolatban.


 Der große Schwabenzug c. könyve történelmi regény a nagy dunai bevándorlásról, kötetünk pedig az első magyar fordítás. A regény történelmi szempontból pontos, hiteles és részletes. A valóságnak megfelelően elevenednek meg a korszak nagy eseményei és személyiségei. Hiteles képet kapunk a bevándorlás mozgatórugóiról: miért indultak útnak a német telepesek a birodalom egyes részeiből, mi várt rájuk az út során—és mi várt rájuk új hazájukban.

 A szerző számos történeti forrást dolgozott fel és épített be a könyvbe, rengeteg dolgot megtudhatunk a korszakról, a német bevándorlásról.

Ugyanakkor egy ma is jól olvasható könyvről van szó, a szerző a kor számos tipikus alakját formálja meg, a rendkívül sokrétű információkat néhány család története fogja össze: egy menyasszony utazik a vőlegényéhez végig a Dunán; Mercy gróf, temesvári kormányzó tűnődik azon, hogy családja katonai hagyományaival hogy fér össze a rá váró békés alkotómunka; megismerjük egy evangélikus család viszontagságait; megismerjük a telepesekre váró betegségeket, a bécsi kormányzat hatalmas teljesítményét a bevándorlás irányításában, a szükséges feltételek biztosításában.

A svábok bejövetele egy trilógia első kötete.  (A könyvek egymástól függetlenül is olvashatóak).

A trilógia címe: Von Eugenius bis Josephus  Ein deutsches Jahrhundert in Österreich, azaz Savoyai Jenőtől II. Józsefig—Német évszázad Ausztriában (Magyarországot is beleértve).


A trilógia második része: Az irgalmas császár (Barmherziger Kaiser, első magyar fordítás)

A cím II. Józsefre utal (aki 1765-től német-római császár), de a történet még Mária Terézia idején játszódik. Felbukkannak A svábok bejövetele egyes szereplői: Teréz asszony, a temesvári fogadósné, aki immár unokája kelengyéjét készíti, vagy Philipp Trauttmann, az évtizedekkel korábban Mohács vidékén letelepedett német telepes, Gottmann, aki az előző könyvben ifjú gyakornokként találkozik a németek betelepítésével, most pedig már tekintélyes udvari tanácsosként irányítja azt, és sokan mások.

Megtudjuk, mi történt velük, mi lett a sorsa az első telepes nemzedéknek, és milyen körülményeket hoztak létre az utódaik számára.

A Magyarországon inkognitóban átutazó Józsefet követve megismerjük a szinte középkori múltjában megrekedt, nehézkesen változó Magyarországot, az alföldi pusztákat, a nép helyzetének kilátástalanságát, majd az új német területek élénk és tevékeny életét, a gondozott földeket, rendezett falvakat.

Az előző kötethez hasonlóan megjelennek a nagypolitika gondjai is, az államügyek. Bepillanthatunk Mária Terézia és a későbbi II. József gondolataiba és elképzeléseibe, amikor újjászervezik a töröktől visszafoglalt magyarországi területeket, és ahogy egy erős és virágzó monarchia létrehozásáért dolgoznak.

Mindeközben a Dunán folyamatosan úsznak lefelé a német telepesek hajói, megszakítás nélkül zajlik tovább a „Schwabenzug”, amely a könyvben mint a modernizáció, az ország fejlődésének motorja jelenik meg.


A harmadik kötet - József és a németek birodalma - a Mária Terézia uralkodásának utolsó éveitől II. József haláláig tartó időszakot mutatja be (eredeti címe: Joseph der Deutsche, első megjelenése: 1917).

   A Magyarországra történő német betelepítések folytatódnak, a telepesek között pedig egyre nagyobb számban jelennek meg a protestánsok is, a vallási türelemnek köszönhetően.

Más változások is vannak: az újabb telepesek már nem teljesen néptelen, elvadult vidékre érkeznek, hanem egyes vidékeken szinte tisztán német nyelvterületre, máshol pedig más népek, magyarok, szerbek, románok szomszédságába.

A német telepítések a gazdálkodás és az egész ország modernizálását is szolgálják, és összekapcsolódnak II. József kitűzött céljával, egy erős és korszerű német állam létrehozásával. Magyarország esélyt kap arra, hogy felzárkózhasson ehhez a fejlettebb gazdasághoz és társadalomhoz, azonban egy korlátozottabb önállóság árán.

   A korszak végére a részben éppen József politikája miatt feléledő, majd egyre erősödő magyar nemzeti törekvések új helyzet kialakulásához vezetnek.

Az egyes kötetek ára: 3500- Ft + postaköltség. Megrendelhető emailen vagy telefonon. Az egyes kötetek külön is megrendelhetőek