Imedias Kiadó   8651 Balatonszabadi, Honvéd u. 28.            30 576 6204         info@imediaskiado.com


Kezdőlap Balatoni klasszikusok "Sváb" könyveink

Raimund Friedrich Kaindl, galíciai származású, később a grazi egyetemen tevékenykedő történész.

„Németek története a Kárpátok országaiban” című monográfiája az egyik első nagy összegzés ebben a témában.

1912-ben a hatalmas anyagnak a magyarországi németekre vonatkozó részét lerövidítette és átdolgozta, a cél egy olyan „Volksbuch” elkészítése volt, amely a nagyközönség számára is jól érthető.

Jelen kiadványunk ezt a szöveget tartalmazza: egy ma is jól használható kézikönyv, egy bevezetés ez a témához, a könyv jó áttekintést ad a legfontosabb folyamatokról.

A szöveg stílusa is könnyedebb, színesebb, és érezhető az a büszkeség, amellyel a szerző a magyarországi németekhez fűződő gazdasági és szellemi teljesítményeket felidézi.

A szerző előszava


 Nem sokkal a „Németek története a Kárpátok országaiban” című mű utolsó kötetének megjelenése után megfogalmazódott a kívánság, hogy ennek a munkának az alapján tárgyaljuk a németek történetét a Kárpátok országaiban egyenként, és főként népszerű, közérthető formában.

A szerző és a kiadó elhatározta, hogy ennek az igénynek megfelelően elsőként a fő műnek azt a részét dolgozzák át, amely a magyarországi németek történetét tartalmazza (Horvátországgal és Erdéllyel). Így köszönet illeti a kiadót áldozatkészségéért, jelen írás megjelentetéséért. Az olvasó ebben a németek magyarországi település-történetéről, nagyjából 800-tól, elterjedésükről, kulturális tevékenységükről és jelenlegi helyzetükről találja meg a legfontosabbakat egy áttekinthető előadásban. Aki részletesebben akar tájékozódni, annak bele kell tekintenie a fő munkába. Ebből az összefoglalóból száműzni kellett az ide tartozó térképeket és a szakirodalmi kitekintést is.

Hangsúlyozni kell, hogy itt csak egy kis bepillantást nyerhetünk a németek történelmi és népi életébe Magyarországon, és a nagyobb mű segítségével tájékozódhatunk a többi kárpáti német hasonló körülményeiről.

   A kolonizáció fejlődése és a németek sorsa az összes kárpáti országban nagy hasonlóságot mutat, és össze is függ egymással. A magyarországi, galíciai és romániai németek egy nagy egészet alkotnak. Ennek a felismerésnek a gyakorlati életbe való átültetése a cél az 1911-ben megvalósult kárpáti gyűlés óta.

Bár ez a kis könyvecske mindenekelőtt a magyarországi németeket emlékeztetné apáik büszke tetteire, őket töltené el önérzettel és erővel, hogy őrizzék meg németségüket választott hazájuk hasznára és a német nép becsületére! De a Magyarországon kívüli németek is haszonnal olvashatják a könyvet: felébresztheti és táplálhatja bennük a szeretetet és hűséget a kárpáti németek iránt, akik az ő előretolt állásaik keleten.

2500- Ft + postaköltség Megrendelhető emailen vagy telefonon

Tartalomjegyzék


Első fejezet. Német települések Magyarországon a magyar honfoglalás előtt                                                             

Második fejezet. A németek sorsa Magyarországon és Erdélyben a 950-es évektől 1700-ig                             

Harmadik fejezet. Áttekintés a német településekről Magyarországon, Erdélyben és Horvátországban a 10. századtól a 17. század végéig. A telepesek eredete      


Negyedik fejezet. Az újabb német kolonizáció története a 17. század végétől a jelenkorig                                            

Ötödik fejezet. Áttekintés az újabb német településekről.

A bevándorlók száma és származása. A német lakosság száma a jelenkorban.                                                               

Hatodik fejezet. A németek tevékenysége Magyarországon

 

Hetedik fejezet. A németek jogai és helyzete Magyarországon