Kezdőlap Balaton Fürdők "Sváb" könyvek Hogyan vásárolhatok?

Imedias Kiadó   8651 Balatonszabadi, Honvéd u. 28.            30 576 6204         info@imediaskiado.com


Raimund Friedrich Kaindl, galíciai származású, később a grazi egyetemen tevékenykedő történész.

„Németek története a Kárpátok országaiban” című monográfiája az egyik első nagy összegzés ebben a témában.

1912-ben a hatalmas anyagnak a magyarországi németekre vonatkozó részét lerövidítette és átdolgozta, a cél egy olyan „Volksbuch” elkészítése volt, amely a nagyközönség számára is jól érthető.

Jelen kiadványunk ezt a szöveget tartalmazza: egy ma is jól használható kézikönyv, egy bevezetés ez a témához, a könyv jó áttekintést ad a legfontosabb folyamatokról.

A szöveg stílusa is könnyedebb, színesebb, és érezhető az a büszkeség, amellyel a szerző a magyarországi németekhez fűződő gazdasági és szellemi teljesítményeket felidézi.

A szerző előszava


 Nem sokkal a „Németek története a Kárpátok országaiban” című mű utolsó kötetének megjelenése után megfogalmazódott a kívánság, hogy ennek a munkának az alapján tárgyaljuk a németek történetét a Kárpátok országaiban egyenként, és főként népszerű, közérthető formában.

A szerző és a kiadó elhatározta, hogy ennek az igénynek megfelelően elsőként a fő műnek azt a részét dolgozzák át, amely a magyarországi németek történetét tartalmazza (Horvátországgal és Erdéllyel). Így köszönet illeti a kiadót áldozatkészségéért, jelen írás megjelentetéséért. Az olvasó ebben a németek magyarországi település-történetéről, nagyjából 800-tól, elterjedésükről, kulturális tevékenységükről és jelenlegi helyzetükről találja meg a legfontosabbakat egy áttekinthető előadásban. Aki részletesebben akar tájékozódni, annak bele kell tekintenie a fő munkába. Ebből az összefoglalóból száműzni kellett az ide tartozó térképeket és a szakirodalmi kitekintést is.

Hangsúlyozni kell, hogy itt csak egy kis bepillantást nyerhetünk a németek történelmi és népi életébe Magyarországon, és a nagyobb mű segítségével tájékozódhatunk a többi kárpáti német hasonló körülményeiről.

   A kolonizáció fejlődése és a németek sorsa az összes kárpáti országban nagy hasonlóságot mutat, és össze is függ egymással. A magyarországi, galíciai és romániai németek egy nagy egészet alkotnak. Ennek a felismerésnek a gyakorlati életbe való átültetése a cél az 1911-ben megvalósult kárpáti gyűlés óta.

Bár ez a kis könyvecske mindenekelőtt a magyarországi németeket emlékeztetné apáik büszke tetteire, őket töltené el önérzettel és erővel, hogy őrizzék meg németségüket választott hazájuk hasznára és a német nép becsületére! De a Magyarországon kívüli németek is haszonnal olvashatják a könyvet: felébresztheti és táplálhatja bennük a szeretetet és hűséget a kárpáti németek iránt, akik az ő előretolt állásaik keleten.

2700- Ft + postaköltség (A/5 méret, 120 oldal) Megrendelhető emailen vagy telefonon - vagy egy kattintással a “Megrendelem” gombbal

Tartalomjegyzék


Első fejezet. Német települések Magyarországon a magyar honfoglalás előtt               


Második fejezet. A németek sorsa Magyarországon és Erdélyben a 950-es évektől 1700-ig


Harmadik fejezet. Áttekintés a német településekről Magyarországon, Erdélyben és Horvátországban a 10. századtól a 17. század végéig. A telepesek eredete      


Negyedik fejezet. Az újabb német kolonizáció története a 17. század végétől a jelenkorig                                            

Ötödik fejezet. Áttekintés az újabb német településekről.

A bevándorlók száma és származása. A német lakosság száma a jelenkorban.                                                               

Hatodik fejezet. A németek tevékenysége Magyarországon

 

Hetedik fejezet. A németek jogai és helyzete Magyarországon

1 példány megrendelése gyorsan,

egyszerűen.

A gombra kattintva biztonságos fizetési oldal nyílik meg, ahol meg tudja adni az adatait, és ahol bankkártyával azonnal ki is tudja fizetni a könyv árát (a postai költséggel együtt). A könyvet 2 munkanapon belül postára adjuk.

FIGYELEM! Az adatok beírásakor

ne használjon ékezeteket!

Közérthető, olvasmányos, rövid összefoglaló a magyarországi németekről Részletek a könyvből: TOVÁBBI RÉSZLETEK A SZÖVEGBŐL Az eredeti német nyelvű  könyv újrakiadása

1 példány megrendelése gyorsan,

egyszerűen.

A gombra kattintva biztonságos fizetési oldal nyílik meg, ahol meg tudja adni az adatait, és ahol bankkártyával azonnal ki is tudja fizetni a könyv árát (a postai költséggel együtt). A könyvet 2 munkanapon belül postára adjuk.

Ára: 2600- Ft

+ 800- Ft postaköltség = 3400- Ft

FIGYELEM! Az adatok beírásakor

ne használjon ékezeteket!