Kezdőlap Balaton Fürdők "Sváb" könyvek Hogyan vásárolhatok?

Imedias Kiadó   8651 Balatonszabadi, Honvéd u. 28.            30 576 6204         info@imediaskiado.com


Hans Faul (1885-1945) Die neue Heimat c. történelmi regénye 1920-ban jelent meg, és hamar népszerűvé vált a magyarországi német olvasóközönség körében.

A könyv a Buda környéki német letelepedés krónikája, azonban ezen keresztül a szerző általános képet ad a 18. századi német bevándorlásról.

A regény az események elbeszélése mellett érzékelteti azokat a lelki, érzelmi változásokat is, amelynek során az új, magyarországi földeket egyre inkább a hazájuknak érzik a telepesek, és kialakul egy erős kötődés, a hazaszeretet az „új haza” iránt.

Miért hagyják el az emberek a hazájukat? Pontos képet kapunk azokról a viszonyokról, amelyek miatt sokan nem találhatják meg a boldogulást az Óhazában. A szorgalmas és törekvő német parasztság egy része kénytelen elvándorolni a szülőföldjéről, ha magának és a gyermekeinek jobb sorsot szeretne biztosítani. Az Óhazától való elbúcsúzás persze így is nagyon nehéz…

Hogyan jutnak el Magyarországra? A könyvet olvasva átélhetjük az idegen földre induló telepesek félelmeit is: ahogy a Dunán lefelé haladó hajókról nézve egyre inkább megváltozik a táj, és a rendezett német majd osztrák kisvárosok, falvak helyett már csak elvadult, néptelen területeket lehet látni.

Mi vár a telepesekre Magyarországon? Az óbudai kikötőben partra lépő telepeseket a földbirtokos megbízottjai gondosan ellátják minden szükséges szerszámmal, vetőmaggal - de innentől már mindenki a saját erejére van utalva. A szinte áthatolhatatlan bozótos területek újbóli megművelése emberfeletti erőfeszítéseket követel.

Hogyan lesz új haza a birtokba vett területből? Tanúi vagyunk a települések fokozatos fejlődésének, ahogyan a szorgalom és a kitartás meghozza az eredményeket, és a tájban megjelennek a rendezett, tiszta és egyre inkább jómódú települések.

A letelepedés természetesen veszteségekkel is együtt jár, a falvak mellett ki kell alakítani az első temetőket.

Mindezek az erőfeszítések és veszteségek azonban szinte észrevétlenül erősítik a kötődést az új területhez, amelyet a telepesek egyre inkább a hazájuknak éreznek. A Magyarország iránti hazaszeretet mellett a könyv a német értékek, hagyományok, erkölcsök megtartásának fontosságára hívja fel a figyelmet.

3500- Ft + postaköltség Megrendelhető emailen, telefonon,  vagy bankkártyával a “Rendeljen most!” gombbal

Kedves Barátom, Fidy!


Mielőtt regényed könyv formában is kikerül a napvilágra, a mi magyar-sváb világunkra, szeretném teljesíteni egy kötelességemet és feladatomat. Egész sváb népünk előtt szeretném erősen megszorítani a kezedet, és mély meghatottsággal köszönetet mondani neked ezért a nagyszerű elbeszélésért az új hazáról.


Igen, így történt! Telepes őseink kétszáz évvel ezelőtt vérző, reszkető szívvel kerekedtek fel az Óhazától, és hegyeken, völgyeken, falvakon, városokon, országokon vándoroltak keresztül, hogy új hazát keressenek. A letarolt Magyarországon találtak rá erre, a nemes magyar népnél. Nem élősködők voltak, hanem a kultúra szívesen fogadott hordozói. Szegények voltak, de nem voltak koldusok: két erős, szorgos kezet hoztak magukkal, szívós akaratot, német pontosságot és tiszta keresztény erkölcsöket. Mocsarakat szárítottak ki, erdőket irtottak, a barázdákba beleszántották a verítéküket, és életük feláldozásával szentelték meg hazájuk földjét. Életükben és halálukban is összenőttek a magyar földdel, amelyet megáldott az ő német munkájuk.


Kétszáz év után illik az ősökre és örökségükre gondolni, amelyet maguk után hagytak. Ezt a hagyatékot nem romlandó papírra írták, hanem arra az örök emlékműre, amelyet munkájukkal hoztak létre. Ez az emlékmű magában az ősökhöz való hűségben csúcsosodik ki, őseink németségéhez, keresztény vallásához, és az új, magyar hazához való hűségben. Őrizzük meg ezt a drága atyai örökséget és tartsák meg gyermekeink és unokáink, minden leszármazottunk!


Kedves Barátom, Fidy!

Fogadd szívbéli köszönetemet a mi jóravaló, derék sváb népünk iránti istenáldotta szeretetedért!

Azokért az erényekért, amelyeket olyan bensőségesen és nagyszerűen ábrázolsz, ezerszer mond neked köszönetet


Őszinte híved: Jakob Bleyer

Budapest, 1921. február 27.

Jakob Bleyer levele a szerzőhöz                            

(A regény a Pester Zeitungban jelent meg folytatásokban, a szerző Fidy álnéven adta közre. Jakob Bleyer a befejezést követően írta ezt a levelet.)

RÉSZLETEK A SZÖVEGBŐL

1 példány megrendelése gyorsan,

egyszerűen.

A gombra kattintva biztonságos fizetési oldal nyílik meg, ahol meg tudja adni az adatait, és ahol bankkártyával azonnal ki is tudja fizetni a könyv árát (a postai költséggel együtt). A könyvet 2 munkanapon belül postára adjuk.

FIGYELEM! Az adatok beírásakor

ne használjon ékezeteket!