Kezdőlap Balaton Fürdők "Sváb" könyvek Hogyan vásárolhatok?

Imedias Kiadó   8651 Balatonszabadi, Honvéd u. 28.            30 576 6204         info@imediaskiado.com


A német telepes

avagy a jozefiánus betelepítés


Tartalom

Bevezetés     6

Első rész     11

Egy kis földrajz     11

§ 1. A Föld     11

a) Európa, b) Ázsia, c) Afrika, d) Amerika, e) Ausztrália

§ 2. Európa részleteiben     11

a)  a 3 császárság, b) a 15 királyság, c) a 8 megosztott királyság, amelyek a korábban említett monarchiákhoz tartoznak, d) a pápai állam, e) 1 választófejedelemség és 8 nagyhercegség, f) a hercegi uralkodók, g) a szuverén vagy önálló fejedelmek, h) köztársaságok

§ 3. Az egykori Német-Római Birodalom     13

§ 4. A Német Szövetség avagy Németország     13

§ 5. A Birodalom, ami ezen értendő     14

§ 6. Név szerint a különböző német tartományokról     14

a) Mosel és Rajna köze, b) a Hundsrück, c) Rajna-vidék, Pfalz, d) Westrich,  e) Wetterau és Westerwald, f) Odenwald, g) Fekete-erdő

§ 7. Az osztrák császári állam     16

§ 8. A Magyar Királyságról     17

1. Nagysága és lakossága, 2. Felosztása, 3. Éghajlata, 4. Vizei, 5. Földje, 6. Mezőgazdasága, 7. Települései, 8. Közigazgatása, 9. Katonasága

§ 9. Bács Vármegyéről     20

A) Neve, fekvése, határai, mérete és beosztása     20

B) Földjei, domborzat, vizei, útjai, éghajlata     21

C) Természeti kincsei     23

D) Lakosai, népessége, vallása, nyelvei, istentisztelet     25

§ 10. Egész Bács megye lokális leírása     25

A) a 3 szabad királyi város     25

B) A 16 mezővárosról     27

C) a 104 faluról     31

D) a 40 nagybirtokról, a nemesi lakhelyekről, szállásokról és tanyákról     49


Második rész     54

Tartalmazza a betelepítés teljes művét

§ 1. A betelepítés oka     54

§ 2. A betelepítési pátens     54

§ 3. A telepesek toborzása és annak története     56

§ 4. A telepesek útja Bécsbe, és ennek ügyei     58

§ 5. A bevándorlás Magyarországra     59

§ 6. A betelepülés Bács vármegyébe     59

§ 7. A Bevándorlási Hivatalról     59

1. Érkezés, 2. Befogadás, 3. Beszállásolás

§ 8. A családok ellátása     61

§ 9. A közösségek ellátása     62

§ 10. A település-építési hivatalokról     62

§ 11. Mibe került egy telepesház?     63

§ 12. Miféle falvak épültek?     64

§ 13. A települési kórházakról     65

§ 14. A bácsi betelepülés költségei     65

§ 15. Megjegyzések az egyes dolgokhoz     66


Harmadik rész     67

Tartalmazza Új-Szivácz helység leírását

§ 1. Új-Szivácz helység eredetéről     67

§ 2. A hely benépesítéséről     67

§ 3. Az első családfők regisztere     68

§ 4. Megérkezés és birtokba vétel     72

§ 5. A kedvezmények fogadtatásáról     72

§ 6. Az első telepesek karakteréről     73

§ 7. A szeparációról     74

§ 8. A szeparáció megvalósítása     75

§ 9. A település fekvése, határai, és a határ mérete     75

§ 10. Az egyházi javakról     77

§ 11. A világi építményekről     79

§ 12. A helyi egyházi vezetőkről vagy elöljárókról     80

§ 13. A világi elöljárókról     83

§ 14. A jegyzőségről     86

§ 15. Az árvaházakról     86

§ 16. Az urbéri borkimérésről     86

§ 17. A tűzoltóságról     87

§ 18. A település állapotáról     87

§ 19. A mostani lakosság karakteréről     89


Negyedik rész     90

Mely egy quodlibetet tartalmaz különböző eseményekről

§ 1. A Bács vármegyei Ferenc-csatorna eredetéről     90

§ 2. A Ferenc-csatorna kiásásáról     91

§ 3. A Bács vármegyei kamarai javak bérletéről     92

§ 4. Rédl báró bérleményéről     92

§ 5. A védőoltásokról     92

§ 6. A papírpénzről     93

§ 7. A terményekről és azok árairól     93

§ 8. A tekintetes Bács vármegyei hivatalokról     94

§ 9. A bácsi betelepítés eredményei     94

§ 10. Befejezés     95

Der Deutsche Kolonist,

oder die Josephinische Ansiedlung.


Inhalt.

Einleitung     99                                                          

Erster Abschnitt.     104

Etwas von Geographie

§. 1. Die Erde     104

Europa, b. Asia, c. Afrika, d. Amerika, e. Australien

§. 2. Europa insbesondere     104

3 Kaiserthümer; b. 15. Königreiche; c. 8. zugetheilte Königreiche sind noch, die an vorerwähnte Monarchen gehören; d. der Staat des Pabstes; e. I. Churfürst, und 8. Großherzogthümer; f. herzogliche Regenten; g. Souvraine Fürsten; h. Republiken

§. 3. Das vormalige Römische Reich     106

§. 4. Der Deutsche Bundes-Staat oder Deutschland     106

§. 5. Das Reich, was dieses Wort bedeutet     107

§. 6. Von Verschiedenen Deutschen Länder-Benennungen     107

Zwischen Mosel und Rhein; Hundsrück; c. Die Rhein-Pfalz; d. Westrich; e. Wetterau u. Westerwald; f. Odenwald; g. Schwarzwald.

§. 7. Der Oesterreichische Kaiser-Staat     109

§. 8. Vom Königreich Ungarn     110

Größe und Einwohner; 2. Eintheilung; 3. Klima; 4. Gewäßer; 5. Boden; 6. Nahrungsmittel; 7. Wohnungen; 8. Landes-Regierung; 9. Militärmacht

§. 9. Vom Bácser Comitat.     114

Namen, Lage, Gränzen, Größe und Eintheilung

Boden, Gebirge, Gewäßer, Straßen, Klima

Natur Producten

Einwohner, Anzahl, Religion, Sprache, Gottesdienst

§. 10. Local-Beschreibung des ganzen Bácser Comitats     120

Die 3 Königlichen Frey-Städte     120

Von denen 16 Marktflecken     122

Von denen 104 Dorfschaften     126

Von denen 40 Praedien, Adelsitzen und Sallaschen oder Feldwohnungen     146


Zweiter Abschnitt.     152

Enthält das ganze Ansiedlungs-Werk

§. 1. Ursache der Ansiedlung     152

§. 2. Das Ansiedlungs – Patent     152

§. 3. Anwerbung der Kolonisten und Begebenheiten     154

§. 4. Reise der Kolonisten nach Wien und Verrichtung     156

§. 5. Einwanderung nach Ungarn     157

§. 6. Ansiedlung im Bácser Comitat     157

§. 7. Von dem Ansiedlungs-Rent-Amte.     158

Ankunft; 2. Annahme; 3. Einquartierung

§. 8. Begünstigungen für die Familie     159

§. 9. Begünstigungen für die Gemeinden     160

§. 10. Von Ansiedlungs-Bau-Amte     161

§. 11. Was ein Kolonikal-Haus gekostet hat     162

§. 12. Was für Dorfschaften errichtet worden     163

§. 13. Von den Ansiedlungs-Spitälern     164

§. 14. Kosten der Bácser-Ansiedlung     164

§. 15. Bemerkungen über einzelne Ansiedlungs-Gegenstände  165


Dritter Abschnitt     166

Enthält die Beschreibung der Ortschaft Neu Szivacz

§. 1. Vom Ursprung der Ortschaft Neu Szivacz     166

§. 2. Von Besetzung dieser Ortschaft     166

§. 3. Register der Ersten Einwohner     167

§. 4. Einzug und Besitzname     171

§. 5. Vom Empfang der Begünstigungen     171

§. 6. Vom Charakter der ersten Ansiedler     172

§. 7. Von der Separation     174

§. 8. Von Verfahren bei der Separation     174

§. 9. Lage der Ortschaft; Gränze und Inhalt des Hotters     175

§. 10. Von Religions-Gegenständen     177

§. 11. Von denen weltlichen Freyen Orts-Gebäuden     180

§. 12. Von dem geistlichen Ortspersonale oder Vorgesetzten    180

§. 13. Von dem weltlichen Ortspersonale     184

§. 14. Vom Notariat     186

§. 15. Vom Waisen-Amte     187

§. 16. Vom Urbarial-Weinschank     187

§. 17. Von denen Feuer-Requisiten     188

§. 18. Vom Bestand der Ortschaft, in Häuser und Seelenzahl 188

§. 19. Vom Charakter der jetzigen Einwohner     190


Vierter Abschnitt     192

Enthält ein Quotlibet von verschiedenen Begebenheiten

§. 1. Vom Ursprung des Bácser Franz-Kanals     192

§. 2. Von der Grabung des Franz-Kanals     193

§. 3. Von Verpachtung der Bácser Kammeral Güter     194

§. 4. Von der Baron Rédlischen Pacht-Herrschaft     195

§. 5. Von den Schutzpocken     195

§. 6. Vom Papier-Geld     195

§. 7. Von Früchten und Victualien Preisen     196

§. 8. Von der Löbl. Bácser Comitats Behörde     196

§. 9. Resultat der Bácser Ansiedlung     197

§. 10. Schluß     198