Várak, romok, templomok - tartalomjegyzék

Bevezető   7


Várak és templomok listája   9

A Balatonfő és környéke   9

Almádi és Csopak között   14

Balatonfüred – Tihany környéke   17

A Pécselyi-medence és környéke   20

A Káli-medence   27

A Tapolcai medence   30

Keszthely és a Keszthelyi-hegység   36

Siófok és Balatonföldvár között   42

A déli part Balatonföldvártól nyugatra   43


Békefi Remig: A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban   48

Előszó   48


ELSŐ RÉSZ.

A Balaton környékének egyházai a középkorban   50


I. FEJEZET. Veszprém.   50

   I. A veszprémi püspökség   50

   II. Veszprém vára   54

   III. Veszprém városa   57

   IV. Veszprém egyházai   60

Szent-Mihály-székesegyház.   60

A Szent-Mihály-székesegyház kápolnái.   63

A Szent-Mihály-székesegyház oltárai   64

A Bold. Szűz plébániai egyháza.   71

Szent-Miklós plébániai egyháza.   71

Szent-Margit plébániai egyháza.   71

Ker. Szent-János plébániai egyháza.   71

Ispotály-kápolnák   71

Szűz Mária veszprém-völgyi apácza-kolostora és egyháza.   72  

Szent-Katalin veszprém-völgyi férfi- és apácza-kolostora   74   


II. FEJEZET. Megyés s plébániai egyházak   75

I. Veszprémvármegye megyés s plébániai egyházai és kápolnái a Balaton környékén.   78

II. Fejérvármegye megyés s plébániai egyházai és kápolnái a Balaton környékén.   89

III. Somogyvármegye megyés s plébániai egyházai és kápolnái a Balaton környékén.   90

IV. Zalavármegye megyés s plébániai egyházai és kápolnái a Balaton környékén.   106


III. FEJEZET. Szerzetes egyházak.   144

A) Benedekrendiek.   144

I. Veszprém-vármegyében   144

II. Somogy-vármegyében.   146

III. Zala-vármegyében.   158

B) Czisztercziek. Veszprém-vármegyében   166

C) Praemontreiek.   167

I. Veszprém-vármegyében.   167

II. Zala-vármegyében.   167

D) Domokosok.   168

I. Veszprém-vármegyében. Veszprém.   168

II. Somogy-vármegyében. Mesztegnyő.   168      ,

III. Zala-vármegyében. Komár.   168

E) Karthausiak Veszprém-vármegyében. Lövöld.   168

F) Ferenczesek.   169

I. Veszprém-vármegyében. Palota (Vár-Palota).   169

II. Somogy-vármegyében. Igal. - Köröshegy.   170

III. Zala-vármegyében.   171

G) Pálosok   172

I. Veszprém-vármegyében.   172

II. Somogy-vármegyében.   178

III. Zala-vármegyében.   179

H) Karingesek. Lulla, más néven Lulla-hegy és Szentlászló.   182

I) Jánosvitézek.  Ujudvar.   182

K) Apáczák   182


MÁSODIK RÉSZ. A Balaton környékének várai a középkorban.   183

Áttekintés   183  

I. Veszprém vármegye középkori várai a Balaton környékén   187  

II. Somogy vármegye középkori várai a Balaton környékén   195  

III. Zala vármegye középkori várai a Balaton környékén   199


Irodalom   219

Helynévmutató   220